2019 - Statistika

08.07.2020


V roce 2019 bylo do knihovny zakoupeno 47 knih v celkové hodnotě 11.575 Kč. Celkový stav knihovního fondu činí 2 902ks. Z toho je 616 knih naučných a 2 286 beletrie. Za materiál k soutěžím, nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek se utratilo 2873 Kč, občerstvení 1104 Kč. Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Podělím se s Vámi o několik čísel, abyste si udělali představu o návštěvnosti s porovnáním s předešlými roky.

 

  

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Výpůjčky celkem

326

390

370

Naučná lit. dospělým čtenářům

10

16

9

Krásná lit. dospělým čtenářům

220

322

263

Naučná literatura dětem

12

10

9

Krásná literatura dětem

84

42

89

 

Do knihovny přibylo několik dívčích románů a literatury pro chlapce. Pokud se domníváte, že nám chybí nějaký zajímavý titul, rádi přivítáme vaše náměty.