2014 - Statistika

2019 - Statistika
30.06.2020

V roce 2019 bylo do knihovny zakoupeno 47 knih v celkové hodnotě 11.575 Kč. Celkový stav knihovního fondu činí 2 902ks. Z toho je 616 knih naučných a 2 286 beletrie. Za materiál k soutěžím, nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek se utratilo 2873 Kč, občerstvení 1104 Kč. Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Podělím se s Vámi o několik čísel, abyste si udělali představu o návštěvnosti s porovnáním s předešlými roky.

 

  

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Výpůjčky celkem

326

390

370

Naučná lit. dospělým čtenářům

10

16

9

Krásná lit. dospělým čtenářům

220

322

263

Naučná literatura dětem

12

10

9

Krásná literatura dětem

84

42

89

 

Do knihovny přibylo několik dívčích románů a literatury pro chlapce. Pokud se domníváte, že nám chybí nějaký zajímavý titul, rádi přivítáme vaše náměty.

2015 - Statistika
31.12.2015

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2015 byl 2647 ks knih. V roce 2015 bylo zakoupeno 83 ks nových.

V úvodu se s vámi podělím o několik čísel, abyste si udělali představu o návštěvnosti knihovny. Díky stavebním úpravám byla knihovna otevřena od srpna až po rekonstrukci budovy. Za nové knihy se utratilo 9.196,00 Kč. Další položkou v hodnotě 2.206,00 byl nákup materiálu k soutěžím (nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek). Za občerstvení při akcích pro děti se utratilo 1.013 Kč. V knihovně je registrováno 28 dospělých čtenářů a 12 do patnácti let. V loňském roce jsme si s knihovnou v Kostelci nad Orlicí vyměnili 4 soubory po 50 knihách.

statistika výpůjček:

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Výpůjčky celkem

277

525

774

Naučná literatura dospělým čtenářům

15

27

26

Krásná literatura dospělým čtenářům

218

384

617

Naučná literatura dětem

1

4

15

Krásná literatura dětem

43

110

116

Čtenáři do 15 let

182

322

440

Čtenáři nad 15 let

70

100

103

2014 - Statistika
31.12.2014

 

Nyní bych se s Vámi chtěla podělit o několik statistických čísel. Stav knihovního fondu k 31.12.2014 byl 2564 ks knih. V roce 2014 bylo do knihovny zapsáno 67 knih.

 

Na následující straně se s vámi podělím o několik čísel, abyste si udělali představu o návštěvnosti a porovnali s předchozími roky.

 

        Za knihy se utratilo 15.361,00 Kč. Za materiál k soutěžím, nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek se utratilo 977,00, občerstvení, soutěže, autogramiáda, akce 1.237,00. Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. V knihovně je registrováno 35 čtenářů a 16 čtenářů do patnácti let. V loňském roce jsme s Kostelcem nad Orlicí vyměnili 5 souborů po 50 knihách. Mimo soubory se vypůjčila 1 kniha.

 

 

statistika výpůjček:

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Výpůjčky celkem

525

774

626

Naučná literatura dospělým čtenářům

27

26

48

Krásná literatura dospělým čtenářům

384

617

469

Naučná literatura dětem

4

15

16

Krásná literatura dětem

110

116

93

Čtenáři do 15 let

322

440

342

Čtenáři nad 15 let

100

103

94

2011 - Statistika
31.12.2011

Jako každoročně bych se s Vámi chtěla podělit o několik statistických čísel, týkajících se knihovny za loňský rok. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2011 byl 2919 knih. V roce 2011 bylo do knihovny zapsáno 109 knih.

              Za knihy se utratilo 20.293 Kč. Za materiál k soutěžím, nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek se vydalo 1.564 Kč, občerstvení k soutěžím, besedy se utratilo 745 Kč.

Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Seznámím Vás s několika čísly, abyste si udělali představu o návštěvnosti, a porovnali s předchozími roky. V knihovně je registrováno 58 čtenářů z toho 27 čtenářů do patnácti let.

V loňském roce jsme s Kostelcem nad Orlicí vyměnili 1 soubor po 50 knihách dne 31. 3. 2011. Dne 28. 7. 2011 jsme zapůjčili dalších 100 knih ve dvou souborech.  Mimo soubory se vypůjčily 3 knihy, kde šlo o povinnou četbu.  Každoročně jsme výpůjčkami vyměnili 4 soubory.

V lednu 26. 1. 2012 jsme zapůjčili dalších 50 knih. Z toho 9 knih je naučných a 20 knih pro dětské čtenáře a 21 knih beletrie. V polovině prázdnin se opět uskuteční výměna dvou výměnných souborů.

 

statistika výpůjček:

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Výpůjčky celkem

650

726

690

Naučná literatura dospělým čtenářům

49

44

49

Krásná literatura dospělým čtenářům

500

496

458

Naučná literatura dětem

15

34

20

Krásná literatura dětem

86

152

163

Čtenáři do 15 let

340

521

559

Čtenáři nad 15 let

58

57

62

 

2009 - Statistika
31.12.2009

Jako každoročně se s Vámi podělím o statistická čísla z předešlého roku. Stav knihovního fondu k  31.12.2009 byl 2146 ks. V roce 2009 bylo do knihovny zapsáno 136 knih.

 Za knihy se utratilo 21.042,00 Kč. Za materiál k soutěžím, nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek se vydalo 740,00 občerstvení k soutěžím, autogramiáda 1.800,00.

Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Seznámím Vás s několika statistickými čísly, abyste si udělali představu o návštěvnosti a porovnali s předchozími roky. V knihovně je registrováno 88 čtenářů z toho 51 čtenářů do patnácti let. V loňském roce jsme s knihovnou Kostelce nad Orlicí vyměnili 5 souborů po 50 knihách. Mimo soubory se vypůjčilo 22 knih. V tomto roce

jsme 22.1. 2010 zapůjčili dalších 50 knih z toho je 9 knih je naučných a 12 knih pro mládež, ostatní knihy jsou beletrie.

 

statistika výpůjček:

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Výpůjčky celkem

690

717

776

Naučná literatura dospělým čtenářům

49

82

44

Krásná literatura dospělým čtenářům

458

468

506

Naučná literatura dětem

20

34

82

Krásná literatura dětem

163

133

137

Čtenáři do 15 let

559

242

154

Čtenáři nad 15 let

62

70

132

 

Dne 26.3.2010 se připojíme k Noci s Andersenem. Jubilejně již po desáté pořádá Klub dětských knihoven SKIP na podporu dětského čtenářství a k Mezinárodnímu svátku dětské knihy. K této akci se naše knihovna přihlásila po třetí v pořadí 358. knihovna. Jedná se o večer s lákavým programem pro nejmenší posluchače s nočním čtením pohádek. Tento den si připomínáme svátek dětské knihy, který je slaven v mnoha zemích světa na památku narození známého dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.  Více informací najdete na stránkách www.knihovnabbb.cz nebo na webu Národní knihovny ČR http://skip.nkp.cz a v naší knihovně.

2008 - Statistika
31.12.2008

Nyní bych se s Vámi chtěla podělit o několik statistických čísel. Stav knihovního fondu k 31.12.2008 byl 2048 ks. V roce 2008 bylo do knihovny zapsáno 99 knih. Za knihy se utratilo 15917,00 Kč. Za materiál k soutěžím, nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek se utratilo 894,50, občerstvení k soutěžím, autogramiáda 202,50. Za knihy jako dary k soutěžím se utratilo 70,00. Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Na následující straně se s vámi podělím o několik čísel, abyste si udělali představu o návštěvnosti a porovnali s předchozími roky.

V knihovně je registrováno 79 čtenářů z toho 51 čtenářů do patnácti let. V loňském roce jsme s Kostelcem nad Orlicí vyměnili 4 soubory po 50 knihách. Mimo soubory se vypůjčilo 22 knih. V tomto roce jsme 22. 1. 2009

zapůjčili dalších 50 knih z toho je 9 knih je naučných a 12 knih pro mládež, ostatní knihy jsou beletrie. Za první pololetí se stihl vyměnit pouze jeden soubor, na základě rekonstrukce budovy se toho víc nestihlo. Na určité období se knihovna proměnila v kancelář obecního úřadu. Snažili jsme se dodržet chod knihovny včetně výrobek pro děti. Při rekonstrukci ze zasedací místnosti vznikl průchod do chodby u knihovny a nové toalety.

statistika výpůjček:

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Výpůjčky celkem

717

776

927

Naučná literatura dospělým čtenářům

82

44

33

Krásná literatura dospělým čtenářům

468

506

601

Naučná literatura dětem

34

82

91

Krásná literatura dětem

133

137

198

Čtenáři do 15 let

242

154

137

Čtenáři nad 15 let

70

132

152

Před prázdninami dne 22.6.09 se nám ještě podařilo vypůjčit dva soubory. Nyní má naše knihovna k dispozici 150 ks nových knih, kde si přijdou na své děti i dospělí čtenáři. Vypůjčování z Kostelecké knihovny bude začátkem prázdnin omezeno z důvodu malování.

2007 - Statistika
31.12.2007

Jako každým rokem mám za knihovnu hodně čísel a částek. V roce 2007 se za knihy se utratilo 6.532,00 Kč. Za materiál k soutěžím, nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek se utratilo 2593,50.  Občerstvení k autogramiádě pana Lukáška stálo 259,50. V poplatcích za knihovnu od čtenářů bylo vybráno 720 Kč.  Ze státního rozpočtu ČR VISK3  naše knihovna dostala 25.000,00 Kč. Počítač stál 20.245,00 Kč knihovnický software stál 15.470,00 Kč služby 812,00 Kč. Veškeré náklady na knihovnu byly 45.912,00 Kč.

              Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Trochu se s vámi podělím o několik čísel, abyste si udělali představu o návštěvnosti knihovny a půjčování knih.

 

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Výpůjčky celkem

776

927

1091

Naučná literatura dospělým čtenářům

44

33

33

Krásná literatura dospělým čtenářům

506

601

556

Naučná literatura dětem

82

91

182

Krásná literatura dětem

137

198

309

Čtenáři do 15 let

154

137

241

Čtenáři nad 15 let

132

152

166

V knihovně je registrováno 70 čtenářů z toho 39 čtenářů do patnácti let. V loňském roce jsme s Kostelcem nad Orlicí vyměnili 4 soubory, celkem se jedná o 202 zapůjčených knih. Mimo soubory se vypůjčilo 12 knih.

2006 - Statistika
31.12.2006

V roce 2006 bylo do knihovny zakoupeno 138 knih. Za knihy se utratilo 15.009,00 Kč. Za materiál k soutěžím, nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek se utratilo 883,50, Občerstvení k soutěžím včetně ceny za dort při noci s Andersenem (zakoupený k výročí 115 let knihovny) 845,00. Za knihy jako dary k soutěžím se utratilo 3.289,00. Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Trochu se s vámi podělím o několik čísel, abyste si udělali představu o návštěvnosti.

 

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Výpůjčky celkem

927

1091

1350

Naučná literatura dospělým čtenářům

33

33

12

Krásná literatura dospělým čtenářům

601

556

814

Naučná literatura dětem

91

182

208

Krásná literatura dětem

198

309

316

Čtenáři do 15 let

137

241

248

Čtenáři nad 15 let

152

166

205

              V knihovně je registrováno 64 čtenářů z toho 37 čtenářů do patnácti let. V loňském roce jsme s Kostelcem nad Orlicí vyměnili 3 soubory po 50

knihách. Mimo soubory se vypůjčilo 14 knih. V tomto roce jsme 12. 2. 2007 zapůjčili dalších 50 knih z toho je 6 knih je naučných a 12 knih pro mládež, ostatní knihy jsou beletrie. V lednu jsme zažádali o dotaci na knihovnu VISK.

Tento rok poprvé jsme mohli našim občanům nabídnout školení s názvem Školička internetu pro seniory podle stejnojmenné publikace autorů Černého, Hraběte, Peška. Školení probíhalo v knihovně v Kostelci nad Orlicí od  8.00 – 11.00 hod. a bylo určeno nejen pro seniory, ale pro začátečníky s počítačem. Bližší informace byly opět ve vývěskách. Osobně mi tato nabídka připadala velmi zajímavá a doufám, že ji někteří z Vás využili.

2005 - Statistika
31.12.2005

V roce 2005 bylo do knihovny zakoupeno 219 knih. Za knihy se utratilo 17.744,50 Kč. Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Trochu se s vámi podělím o několik čísel, abyste si udělali představu o návštěvnosti 

knihovny. Pro porovnání vypisuji i statistiku z předešlých let.

 

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Výpůjčky celkem

1091

1350

455

Naučná literatura dospělým čtenářům

33

12

32

Krásná literatura dospělým čtenářům

556

814

301

Naučná literatura dětem

182

208

10

Krásná literatura dětem

309

316

112

Čtenáři do 15 let

241

248

 

Čtenáři nad 15 let

166

205

 

Je vidět, že nepoklesl zájem o naučné knížky ani v tomto roce. Statisticky bylo sice vypůjčeno méně knížek než vloni, ale zřejmě to bylo způsobeno státními svátky, které vycházely na středu, tudíž otevírací den. V loňském roce jsme s Kostelcem nad Orlicí vyměnili dva soubory knih. 9.3.2005 se jednalo o 50 ks, 20.7.2005 se jednalo o dalších 50 ks. Mimo soubory se zapůjčilo 17 knih. V tomto roce jsme 16.1.2006 zapůjčili další soubor 50 ks knih. Z toho je 9 naučných knih, 10 knih pro mládež a ostatní jsou beletrie. Pokud se domníváte, že v naší knihovně nějaký zajímavý titul chybí, rádi přivítáme vaše náměty. Pokud knihu nezakoupíme, tak knihu zajistíme přes knihovnu v Kostelci nad Orlicí.

2004 - Statistika
31.12.2004

V loňském roce bylo do knihovny zakoupeno 165 knih. Většinou se jedná o knihy do dětského oddělení a encyklopedie. Za knihy se utratilo 18.150 Kč. Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Trochu se s vámi podělím o několik čísel, abyste si udělali představu o návštěvnosti knihovny. Pro porovnání vypisuji i statistiku z roku 2003.

 

Ze statistiky - půjčování knih v roce 2003 a 2004:

 

Rok 2004

Rok 2003

Výpůjčky celkem

1350

455

Naučná literatura dospělým čtenářům

12

32

Krásná literatura dospělým čtenářům

814

301

Naučná literatura dětem

208

10

Krásná literatura dětem

316

112

Mě osobně překvapil počet vypůjčených naučných knih v dětském oddělení a potěšil zájem o tyto knihy. Je pravda, že spousta encyklopedií se v knihovně „neohřeje“ jdou  z ruky do ruky. Většinou se jedná o knihy, které děti potřebují do školy - zeměpis, dějepis, fyzika, biologie, chemie, přehled minerálů, spisovatelé, hudebníci, vladaři. Dokonce jsem sehnala encyklopedii letopočtu, aktuální zeměpis v rámci průmyslu.  Sami čtenáři mě přiměli k nákupu knih s tematikou chování domácích mazlíčků. Máme novou encyklopedii psů, hrabošů, akvaristiky, včelaření. Do knihovny přibylo několik dívčích románů a literatury pro chlapce. Pokud se domníváte, že v naší knihovně nějaký zajímavý titul chybí, rádi přivítáme vaše náměty.