Projekty za období 2000 - 2010

                                 Projekty za období 2000-2010 

 

 • kaštanová alej k Marečku
 • pomník padlých nové pojetí pietního místa
 • 2000 plynofikace obce
 • kanalizace ve střední části obce u Křížku
 • přechod školy z propanu na zemní plyn- nový otopový systém ZŠ
 • oprava lávek po povodni 2000
 • úprava olšiny u rozkotových- vyřezání náletů- zrušení smetiště
 • vyhlášení památných stromu dubu u Rozkotových a Vorařské lípy osazení lavičky
 • vystavba vodovodní přípojky pro OÚ
 • znak a prapor obce a hasičů 2002
 • rozšíření horního hřiště pod Markem - zavedení elektriky, výstavba studny WC a zázemí hasičů pro pořádání jejich akcí
 • zrušení olšinky u Vagónu, zavedení osvětlení, výsadba labyrintu, vybudování dolního hřiště jeho zařízení herními prvky včetně mantinelů pro hokej
 • stavba přístřeší pro PTS-10
 • altán u PTS-10 staročeský výukový úl, lavička a výsadba staročeského sadu
 • 2002 výsadba 5 vzrostlých lip
 • 2000 sadba nové lípy- lípy tisíciletí- před čp. 27 a PTS - děti ZŠ
 • zastřešení dolní lávky a lavky u Novotných
 • opěrná zeď na křižovatce u mostu s oblouky
 • výsadba javorové aleje ke škole
 • částečná výměna oken ve škole
 • výměna oken v tělocvičně, nová podlaha se znakem obce- zřízení nářaďovny
 • školní zahrada jako zelená učebna- altán-bylinkové záhony-loď jako pískoviště- vystavovací plochy na výkresy
 • mateřské centrum
 • zrušení bytu ředitele a vytvoření ložnice pro MŠ, vytvoření skladu potravin ŠJ a zázemí pro personál
 • rekonstrukce baterií ve školní jídelně dle norem EU a zakoupení konvektomatu
 • vymezení sedmi ploch pro kontejnery na tříděný odpad
 • rekonstrukce části budovy OÚ umístění knihovny v budově, vybudování nové zasedací místnosti a společensko zásahového zázemí pro hasiče v podkroví
 • 2010 osvětlení lokality okolo rybníka u mlýna
 • 2007 příprava lokality pro výstavbu za Suchomelem cesta kabely pro veřejné osvětlení
 • 2006 umístění 17 laviček v katastru obce Záměl pro odpočinek- vybudování pitka u Vorařské lípy
 • 2003 malované autobusové zastávky
 • obnova studánek a jejich čištění, obnova tradice Putování ke studánkám
 • u lávky s vodníkem vybudování odstavné plochy pro auta návštěvníků a v parčíku umístění pískovcové sochy anděla
 • výstavba nové autobusové zastávky u  prodejny
 • 2008 veřejný rozhlas