2011 - Statistika

20.05.2020


Jako každoročně bych se s Vámi chtěla podělit o několik statistických čísel, týkajících se knihovny za loňský rok. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2011 byl 2919 knih. V roce 2011 bylo do knihovny zapsáno 109 knih.

              Za knihy se utratilo 20.293 Kč. Za materiál k soutěžím, nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek se vydalo 1.564 Kč, občerstvení k soutěžím, besedy se utratilo 745 Kč.

Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Seznámím Vás s několika čísly, abyste si udělali představu o návštěvnosti, a porovnali s předchozími roky. V knihovně je registrováno 58 čtenářů z toho 27 čtenářů do patnácti let.

V loňském roce jsme s Kostelcem nad Orlicí vyměnili 1 soubor po 50 knihách dne 31. 3. 2011. Dne 28. 7. 2011 jsme zapůjčili dalších 100 knih ve dvou souborech.  Mimo soubory se vypůjčily 3 knihy, kde šlo o povinnou četbu.  Každoročně jsme výpůjčkami vyměnili 4 soubory.

V lednu 26. 1. 2012 jsme zapůjčili dalších 50 knih. Z toho 9 knih je naučných a 20 knih pro dětské čtenáře a 21 knih beletrie. V polovině prázdnin se opět uskuteční výměna dvou výměnných souborů.

 

statistika výpůjček:

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Výpůjčky celkem

650

726

690

Naučná literatura dospělým čtenářům

49

44

49

Krásná literatura dospělým čtenářům

500

496

458

Naučná literatura dětem

15

34

20

Krásná literatura dětem

86

152

163

Čtenáři do 15 let

340

521

559

Čtenáři nad 15 let

58

57

62