2008 - Statistika

20.05.2020


Nyní bych se s Vámi chtěla podělit o několik statistických čísel. Stav knihovního fondu k 31.12.2008 byl 2048 ks. V roce 2008 bylo do knihovny zapsáno 99 knih. Za knihy se utratilo 15917,00 Kč. Za materiál k soutěžím, nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek se utratilo 894,50, občerstvení k soutěžím, autogramiáda 202,50. Za knihy jako dary k soutěžím se utratilo 70,00. Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Na následující straně se s vámi podělím o několik čísel, abyste si udělali představu o návštěvnosti a porovnali s předchozími roky.

V knihovně je registrováno 79 čtenářů z toho 51 čtenářů do patnácti let. V loňském roce jsme s Kostelcem nad Orlicí vyměnili 4 soubory po 50 knihách. Mimo soubory se vypůjčilo 22 knih. V tomto roce jsme 22. 1. 2009

zapůjčili dalších 50 knih z toho je 9 knih je naučných a 12 knih pro mládež, ostatní knihy jsou beletrie. Za první pololetí se stihl vyměnit pouze jeden soubor, na základě rekonstrukce budovy se toho víc nestihlo. Na určité období se knihovna proměnila v kancelář obecního úřadu. Snažili jsme se dodržet chod knihovny včetně výrobek pro děti. Při rekonstrukci ze zasedací místnosti vznikl průchod do chodby u knihovny a nové toalety.

statistika výpůjček:

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Výpůjčky celkem

717

776

927

Naučná literatura dospělým čtenářům

82

44

33

Krásná literatura dospělým čtenářům

468

506

601

Naučná literatura dětem

34

82

91

Krásná literatura dětem

133

137

198

Čtenáři do 15 let

242

154

137

Čtenáři nad 15 let

70

132

152

Před prázdninami dne 22.6.09 se nám ještě podařilo vypůjčit dva soubory. Nyní má naše knihovna k dispozici 150 ks nových knih, kde si přijdou na své děti i dospělí čtenáři. Vypůjčování z Kostelecké knihovny bude začátkem prázdnin omezeno z důvodu malování.