2007 - Statistika

20.05.2020


Jako každým rokem mám za knihovnu hodně čísel a částek. V roce 2007 se za knihy se utratilo 6.532,00 Kč. Za materiál k soutěžím, nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek se utratilo 2593,50.  Občerstvení k autogramiádě pana Lukáška stálo 259,50. V poplatcích za knihovnu od čtenářů bylo vybráno 720 Kč.  Ze státního rozpočtu ČR VISK3  naše knihovna dostala 25.000,00 Kč. Počítač stál 20.245,00 Kč knihovnický software stál 15.470,00 Kč služby 812,00 Kč. Veškeré náklady na knihovnu byly 45.912,00 Kč.

              Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Trochu se s vámi podělím o několik čísel, abyste si udělali představu o návštěvnosti knihovny a půjčování knih.

 

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Výpůjčky celkem

776

927

1091

Naučná literatura dospělým čtenářům

44

33

33

Krásná literatura dospělým čtenářům

506

601

556

Naučná literatura dětem

82

91

182

Krásná literatura dětem

137

198

309

Čtenáři do 15 let

154

137

241

Čtenáři nad 15 let

132

152

166

V knihovně je registrováno 70 čtenářů z toho 39 čtenářů do patnácti let. V loňském roce jsme s Kostelcem nad Orlicí vyměnili 4 soubory, celkem se jedná o 202 zapůjčených knih. Mimo soubory se vypůjčilo 12 knih.