2006 - Statistika

20.05.2020


V roce 2006 bylo do knihovny zakoupeno 138 knih. Za knihy se utratilo 15.009,00 Kč. Za materiál k soutěžím, nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek se utratilo 883,50, Občerstvení k soutěžím včetně ceny za dort při noci s Andersenem (zakoupený k výročí 115 let knihovny) 845,00. Za knihy jako dary k soutěžím se utratilo 3.289,00. Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Trochu se s vámi podělím o několik čísel, abyste si udělali představu o návštěvnosti.

 

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Výpůjčky celkem

927

1091

1350

Naučná literatura dospělým čtenářům

33

33

12

Krásná literatura dospělým čtenářům

601

556

814

Naučná literatura dětem

91

182

208

Krásná literatura dětem

198

309

316

Čtenáři do 15 let

137

241

248

Čtenáři nad 15 let

152

166

205

              V knihovně je registrováno 64 čtenářů z toho 37 čtenářů do patnácti let. V loňském roce jsme s Kostelcem nad Orlicí vyměnili 3 soubory po 50

knihách. Mimo soubory se vypůjčilo 14 knih. V tomto roce jsme 12. 2. 2007 zapůjčili dalších 50 knih z toho je 6 knih je naučných a 12 knih pro mládež, ostatní knihy jsou beletrie. V lednu jsme zažádali o dotaci na knihovnu VISK.

Tento rok poprvé jsme mohli našim občanům nabídnout školení s názvem Školička internetu pro seniory podle stejnojmenné publikace autorů Černého, Hraběte, Peška. Školení probíhalo v knihovně v Kostelci nad Orlicí od  8.00 – 11.00 hod. a bylo určeno nejen pro seniory, ale pro začátečníky s počítačem. Bližší informace byly opět ve vývěskách. Osobně mi tato nabídka připadala velmi zajímavá a doufám, že ji někteří z Vás využili.