2005 - Statistika

20.05.2020


V roce 2005 bylo do knihovny zakoupeno 219 knih. Za knihy se utratilo 17.744,50 Kč. Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Trochu se s vámi podělím o několik čísel, abyste si udělali představu o návštěvnosti 

knihovny. Pro porovnání vypisuji i statistiku z předešlých let.

 

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Výpůjčky celkem

1091

1350

455

Naučná literatura dospělým čtenářům

33

12

32

Krásná literatura dospělým čtenářům

556

814

301

Naučná literatura dětem

182

208

10

Krásná literatura dětem

309

316

112

Čtenáři do 15 let

241

248

 

Čtenáři nad 15 let

166

205

 

Je vidět, že nepoklesl zájem o naučné knížky ani v tomto roce. Statisticky bylo sice vypůjčeno méně knížek než vloni, ale zřejmě to bylo způsobeno státními svátky, které vycházely na středu, tudíž otevírací den. V loňském roce jsme s Kostelcem nad Orlicí vyměnili dva soubory knih. 9.3.2005 se jednalo o 50 ks, 20.7.2005 se jednalo o dalších 50 ks. Mimo soubory se zapůjčilo 17 knih. V tomto roce jsme 16.1.2006 zapůjčili další soubor 50 ks knih. Z toho je 9 naučných knih, 10 knih pro mládež a ostatní jsou beletrie. Pokud se domníváte, že v naší knihovně nějaký zajímavý titul chybí, rádi přivítáme vaše náměty. Pokud knihu nezakoupíme, tak knihu zajistíme přes knihovnu v Kostelci nad Orlicí.