2004 - Statistika

20.05.2020


V loňském roce bylo do knihovny zakoupeno 165 knih. Většinou se jedná o knihy do dětského oddělení a encyklopedie. Za knihy se utratilo 18.150 Kč. Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Trochu se s vámi podělím o několik čísel, abyste si udělali představu o návštěvnosti knihovny. Pro porovnání vypisuji i statistiku z roku 2003.

 

Ze statistiky - půjčování knih v roce 2003 a 2004:

 

Rok 2004

Rok 2003

Výpůjčky celkem

1350

455

Naučná literatura dospělým čtenářům

12

32

Krásná literatura dospělým čtenářům

814

301

Naučná literatura dětem

208

10

Krásná literatura dětem

316

112

Mě osobně překvapil počet vypůjčených naučných knih v dětském oddělení a potěšil zájem o tyto knihy. Je pravda, že spousta encyklopedií se v knihovně „neohřeje“ jdou  z ruky do ruky. Většinou se jedná o knihy, které děti potřebují do školy - zeměpis, dějepis, fyzika, biologie, chemie, přehled minerálů, spisovatelé, hudebníci, vladaři. Dokonce jsem sehnala encyklopedii letopočtu, aktuální zeměpis v rámci průmyslu.  Sami čtenáři mě přiměli k nákupu knih s tematikou chování domácích mazlíčků. Máme novou encyklopedii psů, hrabošů, akvaristiky, včelaření. Do knihovny přibylo několik dívčích románů a literatury pro chlapce. Pokud se domníváte, že v naší knihovně nějaký zajímavý titul chybí, rádi přivítáme vaše náměty.