2015 - Statistika

20.05.2020


Stav knihovního fondu k 31. 12. 2015 byl 2647 ks knih. V roce 2015 bylo zakoupeno 83 ks nových.

V úvodu se s vámi podělím o několik čísel, abyste si udělali představu o návštěvnosti knihovny. Díky stavebním úpravám byla knihovna otevřena od srpna až po rekonstrukci budovy. Za nové knihy se utratilo 9.196,00 Kč. Další položkou v hodnotě 2.206,00 byl nákup materiálu k soutěžím (nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek). Za občerstvení při akcích pro děti se utratilo 1.013 Kč. V knihovně je registrováno 28 dospělých čtenářů a 12 do patnácti let. V loňském roce jsme si s knihovnou v Kostelci nad Orlicí vyměnili 4 soubory po 50 knihách.

statistika výpůjček:

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Výpůjčky celkem

277

525

774

Naučná literatura dospělým čtenářům

15

27

26

Krásná literatura dospělým čtenářům

218

384

617

Naučná literatura dětem

1

4

15

Krásná literatura dětem

43

110

116

Čtenáři do 15 let

182

322

440

Čtenáři nad 15 let

70

100

103