Zápis do 1. ročníku 2022/2023

10.03.2022


Kritéria přijímání:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1210/kriteria_prijeti_k_ZV.pdf

 

Průběh zápisu:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1211/Prubeh_zapisu.pdf

 

Žádost o přijetí:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1212/Zadost_o_prijeti_k_zakladnimu_vzdelavani.pdf

 

Žádost o odklad:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1213/Zadost_o_odklad_povinne_skolni_dochazky.pdf