Zápis do 1. ročníku 2021/2022

09.03.2021


Kritéria přijetí k ZV:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1067/kriteria_prijeti_k_ZV.pdf

 

Žádost o přijetí k ZV:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1068/Zadost_o_prijeti_k_zakladnimu_vzdelavani.pdf

 

Žádost o odkladu povinné školní docházky:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1069/Zadost_o_odklad_povinne_skolni_dochazky.pdf

 

Průběh a pokyny k zápisu:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1070/prubeh_a_pokyny_k_zapisu_do_1._rocniku.pdf