Zápis k základnímu vzdělávání

07.03.2019


Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/832/Zadost_o_prijeti_k_ZV.pdf

 

Žádost o odklad povinné školní docházky:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/833/Zadost_o_odklad.pdf