Zápis k předškolnímu vzdělávání

12.04.2021


 

Žádost o přijetí k PV:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1077/Zadost_k_prijeti_k_predskolnimu_vzdelavani.pdf

 

Kritéria přijímání k PV:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1078/kriteria_prijeti_k_PV.pdf

 

Informace k průběhu zápisu k PV:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1079/Informace_k_zapisu_do_MS.pdf