Zápis do 1. ročníku 2021/2022

09.03.2021


 

Kritéria k přijetí k ZV:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1059/kriteria_prijeti_k_ZV.pdf

 

Žádost o přijetí k ZV:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1060/Zadost_o_prijeti_k_zakladnimu_vzdelavani.pdf

 

Žádost o odklad povinné školní docházky:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1061/Zadost_o_odklad_povinne_skolni_dochazky.pdf

 

Průběh a pokyny k zápisu do 1. ročníku:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1062/prubeh_a_pokyny_k_zapisu_do_1._rocniku.pdf