Další připomínky k znovuotevření MŠ a informace, které rodiče zajímají

07.05.2020


Vážení rodiče dětí z MŠ, 

děkujeme za velmi užitečné připomínky. Museli jsme v rámci otázky otevření mš jednat rychle a nyní je čas na "doupřesnění" některých skutečností:

  • provozní doba mš se nemění
  • stravování probíhá také ve standardním režimu (zvýšená pozornost na dodržování hygienických pravidel)
  • v mš je k dispozici manuál, kde jsou všechna doporučená opatření detailně rozpracována 
  • aktivity v mš budou organizovány tak, aby děti trávily více než obvyklou část venku, v areálu mš (včetně zahrady, hřiště) - bez roušek  
  • před znovuotevřením mš je prováděna kompletní důkladná dezinfekce všech prostor a důkladný úklid