Mimořádné opatření!

10.03.2020


Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje:

 

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

zde kompletní znění mimořádného opatření:

 

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/724/Mimoradne_opatreni!.pdf

 

Všechny další informace hledejte prosím na webových stránkách školy, které budeme nepřetržitě aktualizovat.