ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

04.03.2020


VŠE DŮLEŽITÉ K LETOŠNÍMU ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU!

Žádost o přijetí k ZV:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/702/Zadost_o_prijeti_k_zakladnimu_vzdelavani.pdf

 

Žádost o odklad PŠD:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/703/Zadost_o_odklad_povinne_skolni_dochazky.pdf

 

Kritéria přijetí k ZV pro školní rok 2020/2021

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/717/kriteria_prijeti_k_ZV.pdf

 

Průběh zápisu do 1. ročníku

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/705/prubeh_zapisu_do_1._rocniku.pdf

 

Obsah rozhovor s dítětem

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/706/rozhovor_s_ditetem.pdf