Doporučení KHSHK pro veřejnost tzn. i pro rodiče ke dni 28. 2. 2020

02.03.2020


http://www.obeczamel.cz/data/textfile/700/koronavirus_doporuceni.pdf