Logopedická depistáž

11.10.2019


Náhradní termín logopedické depistáže pro naši MŠ je čtvrtek 31. 10. 2019.