Důležité informace ze školní jídelny

30.08.2019


Změny výše záloh stravného od 1. 9. 2019!!!

Bližší informace a vysvětlení pro Vás bude mít vedoucí ŠJ na tradičních schůzkách v ZŠ i MŠ v druhém zářijovém týdnu.