ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

12.03.2018


http://obeczamel.cz/data/textfile/396/POZVANKA_K_ZAPISU_DO_ZS.pdf

 

PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

http://obeczamel.cz/data/textfile/397/Prubeh_zapisu.pdf

 

http://obeczamel.cz/data/textfile/398/Obsah_motivacniho_rozhovoru.pdf

 

http://obeczamel.cz/data/textfile/399/Kriteria_pro_prijimani_k_ZV.pdf

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

http://obeczamel.cz/data/textfile/400/Zadost_o_odklad_povinne_skolni_dochazky.pdf

 

http://obeczamel.cz/data/textfile/401/Informace_k_odkladu_SD.pdf