Ekologická vlajka školy projekt recyklohrani

16.11.2015


I letos se naše škola v Záměli zúčastnila projektu Recyklohraní. Tentokrát byla vyhlášena soutěž s názvem: ,,Vytvořte ekologickou vlajku Vaší školy“. Úkolem bylo co nejzajímavěji a nejtvořivěji ztvárnit vlajku s jarními motivy, která bude zároveň evokovat sběr a recyklaci starého elektra. Praktickému tvoření předcházel rozhovor o svátku Den Země, proč a jak třídíme odpad a jak chráníme naše životní prostředí.

 

V rámci výtvarné a pracovní výchovy se rozdělily děti do pěti skupin. Nejdříve se děti radily, z jakého materiálu bude vlajka vyrobena. Měli jsme k dispozici látku, balicí papíry a čtvrtky. Dalším krokem bylo vymyslet a ve skupinkách se dohodnout, jak výtvarně ztvárnit sběr starého elektra s jarními motivy. Nakonec bylo pět vlajek na světě a my ve spolupráci s panem starostou Novotným jsme vlajky vyvěsili ve sběrném dvoře, kde nás pan starosta také provedl a ukázal nám, kam s odpadem v Záměli. Jelikož se dětem vlajky opravdu povedly, byla by škoda je uklidit do skříně, a proto jsou dodnes vystaveny v místní knihovně.

Fotky vlajek byly poslány do firem ASEKOL a ELEKTROWIN a my s napětím očekáváme vyhodnocení a zaslání bodů. Myslím si, že děti pracovaly zodpovědně a nápaditě a těší se na další soutěž. Zapsala Jana Havlová, učitelka