Inventura knihovního fondu

16.08.2021


Protokol o provedení revize knihovního fondu ze dne 29.6. 2015 knihovní fond má 2647 svazků