N O U Z O V Ý S T A V

12.10.2020


V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti výskytu koronaviru  Covid -19 N O U Z O V Ý     S T A V od půlnoci 5. října 2020 Na základě tohoto vyhlášení se ruší akce pořádané obcí Záměl