Ze zpravodaje 3/2006

18.05.2020


V knihovně zaznamenáváme začátek školního roku sháňkou o doporučenou četbu. Většina malých čtenářů si před prázdninami zvykla přicházet do knihovny vyrábět z látek a papíru dekorační předměty a zájem o tyto činnosti přetrvá i do tohoto školního roku.

Tento rok bychom mohli odzkoušet zdobení květináčků ubrouskovou metodou, výroby zvonkohry z bambusů a skořápek, dále budeme vyrábět postavičky z bambulí a obalovaných drátků, pokud budou finance pokusíme se o malbu na sklo. Samozřejmě na papírové výrobky nezanevřeme, protože papír je vděčný materiál.

Ráda bych provedla batikování, ale stále ho zvažuji ohledně bezpečnosti, protože mládež je správně zvídavá, bohužel někdy neukázněná. Při batice musí barva projít varem a právě této horké vody a malého prostoru se obávám. Dalo by se říct, že záleží na chovaní šikulů a podle toho se budou naše činnosti odvíjet.

Po prázdninách jsme začali 27. září tzv. Cestou kolem světa, kdy jsme navštívili Slovensko, Rakousko a Itálii. Jednalo se o seznámení s mapou a povídáním si o prázdninách a nám tak blízkých přímořských státech, kde někteří strávili část  svých prázdnin. 4. října jsme vyráběli létající draky. Měli 

jsme laťky na 5 draků z toho se nám podařilo dokončit pouze dva. Takže tomuto tématu se budeme ještě věnovat. Další cestou kolem světa jsme navštívili Afriku a pokusili se vyrobit papyrus z pórku. Naše papyrusy zatavíme do folie, protože jsou velice křehké.

Opět sledujte vývěsky a okno v knihovně, kde jsou veškeré činnosti formou malého plakátku zveřejněny. Vyrábíme v čase od 16.30 – 18,00 hod. (po skončení sportíku - kam většina čtenářů také chodí).

Pokud šikula neví, jak se v knihovně chovat, je poslán domů! Stává se nám, že někteří jsou hluční, někteří na sebe dokonce upozorňují i sprostými výrazy. Po upozornění na své chovaní nereagují, proto přistupuji k tomu, že je posílám domů. Při tvorbě papyrusu jsme si na toto téma povídali. Domluvili jsme se, že upovídaní a neposlušní šikulové nebudou s námi moci v příštím roce přespat v knihovně při „Noci s Andrsenem“. Takže zaleží na čtenářích, zda se tato noc v knihovně bude konat a v jakém počtu.

Abych nezapomněla, v tomto roce se naše knihovna  zúčastnila soutěže Vesnice roku 2006 a získala diplom za vzorné vedení obecní knihovny. S tímto diplomem jsme obdrželi 5.000 Kč. Část těchto peněz se investovala do

vstupenek na divadlo „Hurvínek už zase zlobí“. Naše knihovna se dostala do celostátního kola „Knihovna roku“, kde jsme se umístili mezi prvními 11 knihovnami z celé republiky. Jsem ráda, že se o naší knihovně tzv. ví a o naší vesnici se píše i jinak než o ledových jevech.

               Ještě několik vět z divadelního představení, které jsme navštívili v sobotu 14. října. Do pražského divadla Spejbla a Hurvínka jsme se přepravili vlakem. Naštěstí nám přálo počasí a přestupy z vlaku na metro byly bez problému. Divadelní představení uteklo jako voda, alespoň takto to pojmenovaly některé děti při odchodu. Nechtěly uvěřit, že Hurvínek už skončil. Podle zážitků, které povídaly ve vlaku, se jim představení líbilo. Pokud bude zájem i ze strany rodičů, mohli bychom někam s dětmi opět vyrazit Sledujte vývěsky a budete vědět, co v knihovně pořádáme za akce.

Za knihovnu Pavlína Pleslová