Ze zpravodaje 1-2/2009

19.02.2020


Přes prázdniny bude v knihovně otevřeno v obvyklém čase. O prázdninách se budeme věnovat zvelebování prostředí naší knihovny.

Nyní bych se s Vámi chtěla podělit o několik statistických čísel. Stav knihovního fondu k 31.12.2008 byl 2048 ks. V roce 2008 bylo do knihovny zapsáno 99 knih. Za knihy se utratilo 15917,00 Kč. Za materiál k soutěžím, nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek se utratilo 894,50, občerstvení k soutěžím, autogramiáda 202,50. Za knihy jako dary k soutěžím se utratilo 70,00. Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Na následující straně se s vámi podělím o několik čísel, abyste si udělali představu o návštěvnosti a porovnali s předchozími roky.

V knihovně je registrováno 79 čtenářů z toho 51 čtenářů do patnácti let. V loňském roce jsme s Kostelcem nad Orlicí vyměnili 4 soubory po 50 knihách. Mimo soubory se vypůjčilo 22 knih. V tomto roce jsme 22. 1. 2009

zapůjčili dalších 50 knih z toho je 9 knih je naučných a 12 knih pro mládež, ostatní knihy jsou beletrie. Za první pololetí se stihl vyměnit pouze jeden soubor, na základě rekonstrukce budovy se toho víc nestihlo. Na určité období se knihovna proměnila v kancelář obecního úřadu. Snažili jsme se dodržet chod knihovny včetně výrobek pro děti. Při rekonstrukci ze zasedací místnosti vznikl průchod do chodby u knihovny a nové toalety.

statistika výpůjček:

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Výpůjčky celkem

717

776

927

Naučná literatura dospělým čtenářům

82

44

33

Krásná literatura dospělým čtenářům

468

506

601

Naučná literatura dětem

34

82

91

Krásná literatura dětem

133

137

198

Čtenáři do 15 let

242

154

137

Čtenáři nad 15 let

70

132

152

Před prázdninami dne 22.6.09 se nám ještě podařilo vypůjčit dva soubory. Nyní má naše knihovna k dispozici 150 ks nových knih, kde si přijdou na své děti i dospělí čtenáři. Vypůjčování z Kostelecké knihovny bude začátkem prázdnin omezeno z důvodu malování.

Co jsme s dětmi vyráběli?

V lednu jsme si hráli na eskymáky, zahráli jsme si mrazivou hru a vyrobili sněhové koule. Z korálkových ozdob si vyrobili sněhové vločky. V únoru jsme se se zimou pomyslně rozloučili a hráli si na letce. V nebeské křižovatce jsme se zdokonalili ve znalostech světadílů a živočichů, kteří na nich žijí. Vyrobili jsme si vesmírnou raketu a naučili kosmonauta oblékat si skafandr. Obletěli jsme planety Bonbonelu, Robokopy, Barvánky,Mandarelu a Krtín. V dubnu jsme se věnovali velikonočním svátkům a trochu jsme kuchařili v soutěžích s deníkem cpress. Začátkem května jsme vyráběli chobotničky, na zbytek měsíce jsme knihovnu proměnili v cirkusovský stan. Vyrobili si klauna, hada a zahráli si hru principálovka. Červen byl vědecký měsíc. Naše knihovna se proměnila na vědecko-výzkumný ústav Blbinek, kde nás čekala laboratoř magnetologie a balónistiky. Před prázdninami nás čeká rybaření a stavba zvonkohry z přírodních materiálů. I naše knihovna jako veřejná instituce pomáhá občanům daného regionu (obce) a stát se místem setkání různých občanských komunit. Kulturní a vzdělávací akce knihoven nejsou zaměřeny jen na registrované čtenáře, ale na všechny, kteří mají zájem a chuť se podílet na společenském životě daného místa. V knihovně probíhají  besedy, soutěže, vzdělávací programy, výukové programy.

Tento rok se opět připojíme k akci týden knihoven, ve kterém pozveme pana Josefa Lukáška na besedu  a  k velkému říjnovému společnému čtení.

Digitální knihovny nabízejí pomocí internetu přímý přístup k digitálním (existují pouze v digitální podobě) nebo digitalizovaným dokumentům (jejich papírová nebo jiná tradiční předloha byla převedenado digitální podoby). Díky digitálním knihovnám tak mají uživatelé v řadě případů přístup k ohroženým, historickým nebo unikátním dokumentům. Nejčastěji se jedná o staré a vzácné tisky, rukopisy, staré výtisky novin apod. Kromě přístupu k textům dokumentů, můžete získat i podrobnější údaje o dokumentu (přesný název, autora, místo a rok vydání aj.). Většina digitálních knihoven nabízí pro získání dokumentů pouze režim prohlížení, v některých však můžete i vyhledávat zadáním autora, názvu, klíčového slova.

Plné texty dokumentů mohou být volně přístupné, někdy může být přístup vázán na předplatné nebo smlouvu. Dokumenty vydané po roce 1880 jsou v České republice chráněny autorskými právy, nesmějí se volně šířit, knihovny je proto ve svých digitálních knihovnách zpřístupňují pouze lokálně – ze svých počítačů. www.knihovny.cz

Elektronické knihy. Některá díla lze získat zdarma v elektronické podobě na http://books.google.com/.

Cizojazyčné knihy můžete on-line hledat například na Amazon.com. Nicméně je zde problém se zasláním objednaných knih do ČR, obvykle to není možné. Možným řešením *když nechcete cestovat* je obrátit se na českého distibutora Megabooks, který Vám knihy rád objedná a doveze. Megabooks zajišťuje zejména knihy v anglickém a francouzském jazyce *zásobuje například Libraire francophone ve Štěpánské*. Při objednávce Vám sdělí, zda je možné knihy sehnat a kolik budou stát *cena se nijak značně nezvyšuje*. Zatím s nimi mám vynikající zkušenosti. Za knihovnu Pavlína Plesová