Vypuštění balónků s přáníčkem Ježíškovi

19.02.2020


Dne 10.12.2009 jsme se sešli na školní zahradě v 15.00 hod. v hojném počtu, aby byli vypuštěny balónky s přáníčkem na oblohu Ježíškovi. Bohužel nám počasí moc nepřálo a o půl čtvrté začalo drobně zato vydatně pršet. Většina účastníků se před deštěm schovávala v altánku. Porotci ze sociální komise pečlivě balónky spočítali. Po příchodu každý dostal minimálně jeden již připravený nafouknutý balónek heliem s uvázaným přáníčkem. Samotné vypuštění se uskutečnilo na pokyn z rádia, který zazněl ze stanice Frekvence 1. Všichni najednou balónky vypustili na oblohu. Byl to úžasný pohled a velká sláva. Očekáváme výsledky, zda se nám rekord povedl po nahlášení počtů agentuře Je5 s.r.o., která akci vyhlásila ve spolupráci s agenturou Dobrý den a snaží se překonat dosavadní rekord.

Přání na baloncích byla dodaná od pořadatele. Každé dítě si ale stejně napsalo, co by si od Ježíška přálo. Svá přání pak děti vhodily do krabičky.

Ježíškovské setkání trvalo přibližně hodinu. Všem zúčastněným moc děkujeme, že jste přišli podpořit tradici českých Vánoc a vypustit k nebi přání krásných a spokojených vánočních svátků a pomohli tím překonat dosavadní rekord z minulého roku. V Záměli vzlétlo k obloze 157 oranžových balónků. Děkujeme za sponzorský dar Pavlu Štefkovi za dodané helium.

              Něco málo o agentuře, která se podílí na pokusu o vytvoření rekordu ve vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, neboť je organizátorem celého dlouhodobého projektu Český Ježíšek. Tento celonárodní projekt vznikl z

potřeby obnovy našich tradic, národních zvyklostí, z potřeby naučit děti přemýšlet o kořenech společnosti, ve které žijí. Ve všech aktivitách tohoto projektu, tedy v soutěžních rodinných hrách Česko kreslí Ježíška, Česko vypráví a zpívá o Ježíškovi i v letošní České Vánoce s Ježíškem, je zvláštní důraz kladen právě na upevňování vztahu dětí k přírodě, ke všemu živému i k sobě navzájem. Možná i proto je mezi dětmi  o tyto soutěže tak velký zájem a odezva desítek tisíc dětí a jejich uměleckých prací překonává očekávání. Také při přípravě této akce s vypouštěním balónků jsme samozřejmě na jednom z prvních míst pátrali po tom, zda tato akce nezatíží přírodu odpadem.

Tak tedy: balónky, které budou na této akci vypouštěny, jsou vyrobeny z přírodního kaučuku a mají tu vlastnost, že jejich přirozený rozklad začíná již při jejich nafukování. Po vypuštění se sice balónky rozletí do širokého okolí, což je však spíše výhodou, neboť nezůstanou někde v jednom chumlu. Jejich rozklad na ekologicky zcela neškodné prvky pak pokračuje velmi rychle, takže balónek se v krátké době zcela rozloží. Pravda, je zde ještě provázek a papír, tedy přáníčko, obojí ovšem z přírodních materiálů.