Fotogalerie

Výstava obrazů malířů Josefa Korejze Blatinského a Karla Kratochvíla.
01.05.2018

Karel Kratochvíl – malíř a grafik (1912 – 1998)

 

Narodil se 4. října 1912 v Bohdašíně u Červeného Kostelce v učitelské rodině.  Jeho výtvarné nadání se projevilo již ve školních kresbách. Jeho strýc Jan Klos, malíř a pedagog, zasvěcoval ho při svých návštěvách do tajů malířského umění. O talentu svědčí práce, které se zachovaly z období jeho učení litografem. Při jeho dalším studiu ho vedly takové osobnosti výtvarného umění, jako byl profesor Karel Beneš a Jindřich Sitte a Vlastimil Rada. Základy figurální malby studoval u Miroslava Hégra, grafiku u prof. Klenera a jevištní výtvarnictví u prof. Richarda Landra. Absolvoval také tříleté studium estetiky na Karlově univerzitě v Praze. Svou profesní dráhu začal jako litograf v grafické firmě Doležal v Červeném Kostelci, kterou vykonával do roku 1945. Pak až do roku 1948 pracoval jako návrhář a grafik ve firmě uměleckého knihařství Martinec rovněž v Červeném Kostelci. Po únoru 1948 byl mimo jiné zaměstnán jako návrhář v textilním podniku Úpolen v Úpici a Texlenu v Trutnově, následně v tiskárně Jiskra. Jeho umělecká, pedagogická a organizační práce byla velmi rozsáhlá a pestrá. Nejen grafika, která byla jeho hlavní pracovní náplní, ale také ilustrace knih, jevištní tvorba nejen pro regionální ochotnická divadla, ale i pro hostující Národní divadlo, které hrálo v různých městech kraje. Jako milovník loutkového divadla založil v Radvanicích, kam se v roce 1960 přestěhoval, soubor loutkového divadla, pro který navrhoval scény a pro loutky kostýmy. Navrhl více jak více jak sto plakátů a diplomů. Jako příklad může být uveden návrh diplomu pro prezidenta dr. E. Beneše a Olgu Scheinpflugovou v roce 1946 při příležitosti celostátních oslav Karla Čapka v Malých Svatoňovicích, kde také navrhl plakát a pohlednice. Obdobně se podílel na návrhu výstavy při oslavě B. Němcové v Červeném Kostelci, kde také navrhl úpravy domku, ve kterém Němcová žila. Byl členem Spolku výtvarných umělců Marold v Praze. V malířské tvorbě sice převažuje krajinářství, ale bohatě je zastoupena tvorba portrétní, motivy lidové architektury a také zátiší. Jeho láska ke Slovensku, především k Oravě a Tatrám, se promítla do jeho krajinářské tvorby. Z jeho ilustrátorské práce lze uvést ilustrace v knize Líbezná země autora S. Berana, sbírce básní J. P. Kratochvíla Souhvězdí krásy a Mých snění píseň. Ilustroval sbírku milostné poezie S. Řeháka pod názvem Čas zapadajících sluncí a pro sbírku básní Otmara Chvaliny vytvořil celou stovku perokreseb s hradeckými motivy. Pro nakladatelství Balustráda Společnosti ochránců památek ve východních Čechách (členem od 1990) vytvořil více než sto perokreseb pro náš informační bulletin. Navrhl několik vystřihovacích papírových betlémů, například s motivem Hradce Králové a vytvořil řadu barevných pohlednic. Karel Kratochvíl vedl mnoho let výtvarné kroužky v Červeném Kostelci, Úpici, Trutnově, Žacléři a v Malých Svatoňovicích.  Po odchodu do důchodu vedl dětský výtvarný kroužek v Radvanicích, kde založil i dětský loutkářský soubor. Přednášel o výtvarném umění na školách v trutnovském regionu. Svou vlastní tvorbu jako člen Maroldu prezentoval na mnoha společných výstavách. Zemřel 25. dubna 1998 v Červeném Kostelci. V dubnu letošního roku uplynulo dvacet let od jeho skonu.

 

JOSEF KOREJZ - BLATINSKÝ 1909 - 1989

 

V dějinách českého národopisu a Iolklortstíky hrají značnou úlohu vlastivědní pracovníci-samouci, kteří se seznámili s odbornou llteraturou, nalezli zalíbení ve vlastním etnografickém studiu a věnovali mu posléze všechen svůj volný čas, aby popsali, zakreslili, zřotograřovalí život lidu v jeho specifických projevech tradiční kultury. Česká etnografie a folkloristika by vlastně bez těchto nadšených a. dobrovolných spolupracovníků nemohla ani dobře existovat. V současné době, kdy v každém okrese je muzeum s vlastivědnými pracovníky s vysokoškolskou kvalíříkací, se zdá, že vý- znam místních vlastivědných pracovníků poklesl. Nemohou se za současných podmínek projevovat tolik v tisku, ale jsou zde, pracují nezištně a skromně. Odborný pracovník-etncgraf je nutně potřebuje, vyhledává Je, neboť mu neobyčejně pomáhají. Nikdo namůže tak proniknout do soukromého života vesnice jako právě místní člověk, a tak tito lidé ve spolupráci s odborníky se mohou dobrat i velmi cenných a vynikajících výsledků. Mezi výrazné a svérázné postavy národopisné práce v Podorlicku patří i Josef Korejz-Blatínský, malíř, kronikář, sběratel. Narodil se 3. května 1909 v Javorntcí. Už na gymnasiu v Rychnově n. Kn. rád maloval. Po vojně odjel do Prahy, kde se u soukromých učitelů učí malbě. Nemá ale prostředky k dalšímu studiu a proto se navrací do rodného kraje a maluje dále, vším co má po ruce. "Spiritistická seance" je vlastně jediný velký obraz zachovaný z tohoto učednického období. Zde se již. projevuje Korejzův smysl pro detail v obleku, interiér místnosti, 'pro dokumentárnost. Po okupací na svých cestách republikou, při národopisných slavnostech, zejména ve Stráž- nici; ho jeho mysl pro barevnost, detail, jeho historické zájmy vedou stále více k národopisu, k rázovitým lidovým stavbám, k barevnosti lidových krojů, k svéráznosti lidových obyčejů, tanců, k lidem a k jejich tvářím. Stále je přitahován těmito jevy, zachycuje je, pokouší najít formu jak je rychle zvládnout, zdokumentovat. Poučuje se na kresběch Mánesových a na barevném vidění [ož! Úprky

 

Putování ke studánkám 2018
01.05.2018

Za krásného prvomájového počasí jsem po vernisáži výstavy v Hostinci u Karla IV. pokračovali k lípě vorařů. Zde se sešla chasa, letos v malém počtu. Po zahájení jsme za doprovodu hasičů šli k lesní studánce panny Marie Bolestné. Zde proběhl malý kulturní program. Pan farář studánku požehnal a pan strosta ji odemkl. Rozdávali se koláčky, živá voda, pamětní pohlednice a pověsti. Při zpáteční cestě na dalším zastavení u rybníčku na nás tradičně čekala Rusalka s Vodníkem. Na spáleném mostě si pro nás potštejnská škola nachystala pěkné vystoupení. Naše putování končilo na hřišti pod Marečem u studánky Manky. Zde místní hasiči zajistili občerstvění.

Všem, kteří studánky zajišťovali i poutníkům, patří velké podekování.

 

Velikonoční výstava
17.03.2018

Letošní velikonoční výstava proběhla za velmi chladného počasí dne 17. a 18. března 2018.

K vidění byly výrobky perníkářky, drátenice, bylinkářky, krajkářek a dalších šikovných ručiček. Dílničky pro děti měly úspěch a nejedno dítko si odnášelo vlastnoruční velikonoční výzdobu. Králičí hop se letos nekonal z důvodu nepříznivého počasí. věříme že příští rok hopákum počasí bude přát a budou moci pžřijet. Prototyp valbiska byl k vidění i soutěži na dvoře Hostince u Karla IV. I letos se pekly čerstvé jidáše. 

Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a těšíme se zase na další ročník :)

 

Tříkrálová sbírka v Záměli
06.01.2018

Za krásného až jarního počasí se čtyři skupinky a jejich vedoucí vydali po obci. Vybrali od Vás spolupobčanů krásných 22 789,- Kč.  Za Vaší štědrost nejen na sbírku, ale i sladkosti pro Krále Vám děkujeme. Nejmladšímu Královi byli letos 3 roky :) 

Přehled vybraných finančních částek za celou dobu trvání v naší obci Záměl zde

 

Přikládáme poděkování z Charity Rychnov nad Kněžnou

doručené 15.1.2018

Výtěžek a poděkování

Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou Rychnov nad Kněžnou, proběhla ve 31 obcích, kde bylo do 132 zapečetěných pokladniček vybráno 806.492 Kč.

 V jednotlivých obcích byl tento výtěžek: Rychnov nad Kněžnou 158.446 Kč (z toho Dlouhá Ves 7.505 Kč), Solnice 47.993 Kč, Skuhrov nad Bělou 31.567 Kč, Kvasiny 39.158 Kč, Borohrádek 30.293 Kč, Vamberk 63.267 Kč, Záměl 22.789 Kč, Vrbice 10.270 Kč, Častolovice 28.474 Kč, Černíkovice 35.965 Kč, Synkov – Slemeno 14.081 Kč, Kostelec nad Orlicí 41.473 Kč, Lično 16.988 Kč, Chleny 5.863 Kč, Krchleby 4.243 Kč, Javornice 11.997 Kč, Slatina nad Zdobnicí 30.640 Kč, Pěčín 12.745 Kč, Potštejn 20.994 Kč, Třebešov 11.836 Kč, Byzhradec 8.500 Kč, Polom 5.932 Kč, Hřibiny – Ledská 8.144 Kč, Voděrady (i Nová Ves+Vyhnanice+Ježkovice, Uhřínovice a Vojenice) 26.861 Kč, Lhoty u Potštejna 6.634 Kč, Borovnice (i Přestavlky a Rajec) 12.202 Kč, Rybná nad Zdobnicí 5.626 Kč, Tutleky 4.664 Kč, Rokytnice v Orlických horách 33.104 Kč, Bartošovice v Orlických horách (včetně Neratova) 45.360 Kč, Orlické Záhoří 10.383 Kč.

65% získané částky bude vráceno na účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou, která peníze použije podle schváleného záměru na obnovu vybavení ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou – denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby pro seniory a denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, vybavení chráněného pracoviště v Neratově, rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi, na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum, pomoc při mimořádných situacích

Velice si vážím všech, kteří přispěli k uskutečnění letošní osmnácté Tříkrálové sbírky:

Děkuji za štědrost lidem, kteří přispěli finančně do Tříkrálové sbírky.

Děkuji také všem koledníkům, vedoucím skupinek, všem, kteří se podíleli na organizaci a pomohli se zajištěním sbírky včetně dopravy koledníků a poskytnutého občerstvení, za výbornou spolupráci se starosty a úředníky v obcích.

Děkuji za obětavost, vytrvalost i za příjemnou atmosféru během sbírky, kterou podpořil i Tříkrálový koncert v Neratově.

Děkuji také kněžím, kteří sloužili mši svatou za zdar Tříkrálové sbírky a za udělená požehnání koledníkům a kapele LO3 za hudební doprovod při mši svaté v Rychnově nad Kněžnou.

Přeji vše dobré v roce 2018.

Mgr. Eva Šmídová,

ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou

Živý betlém s rozdáváním betlémského světla
24.12.2017
Výstavka hub
17.07.2017

Výstavka hub s odborným výkladem.

Velikonoce u Karla IV. 2017
01.04.2017

Letošní počasí přálo až letních teplot a tak i účast byla větší jak v letech minulých. Velikonoční výstavy se zúčastnily perníkářka, drátenice, bylinkářka a krajkářky. K vidění byly výrobky z Orionu, pedigu, slámy, drátků a krajek. Pro děti byly nachystané výtvarné dílničky. V sobotu se na dvoře uskutečnil Králičí hop. Své umění nám přijeli ukázat hopáci z Rychnova nad Kněžnou. Králíci přeskakovali nelehké překážky. V kachlových kamnech se po oba dva dny pekly sladké jidáše. Návštěvníci se mohli seznámit se zvyky, které se na velikonoce prováděli v dobách dávno minulých. K vidění byl na dvoře i prototyp valbiska - a bylo zde možné si zkusit zahrát hru s vajíčky. Pokud se nám podaří na příští rok vyrobit valbisko dokonalejší určitě si zasoutěžíme. V neposlední řadě si každý mohl prohlédnout hostinec a práce, které na něm v loňském roce byly odvedeny. Děkujeme vystavovatelům i návštěvníkům, kteří nás přišli podpořit. Těšíme se na rok 2018, kdy si výstavu zopakujeme.

Tříkrálová sbírka v Záměli
07.01.2017

 

V sobotu 7. ledna 2017 se uskutečnila v obci Záměl Tříkrálová sbírka.

Za velmi mrazivého dopoledne se čtyři skupinky tříkrálů se svým doprovodem vypravily do vsi.

Děkujeme za nabízené čaje, sladkosti a ovoce pro děti a hlavně za finanční dary do kasičkek.

Díky Vaší štědrosti se vybrala částka 20 347,-.  

 

Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná.

 

Farní Charita Rychnov nad Kněžno

 • Stacionář sv. Františka - podpora aktivit zařízení pro seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením
 • Přímá pomoc - pomoc rodinám s více dětmi, které žijí dlouhodobě na hranici chudoby, a rodinám s dítětem s postižením v regionu
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*
Živý betlém s rozdáváním betlémského světla
24.12.2016

Dopolední sváteční hodinka na dvoře hostince u Karla IV. 

Děkujeme svaté rodině, andělům, hudebníkům, oslíkoj i dalším, kteří pomohli zajistit program. Dárečky a teplé nápoje zajistil náš spolek. Na internetu je k vidění i záznam přenosu vysílaným Orlickým netem. 

Staročeské dožínky aneb obžínky v Záměli
20.08.2016

Oslavy výročí 700 let od narození Otce vlasti a 660 let od první zmínky obce Záměl jsou za námi....

 

Naší největší akcí byly letošní Obžínky, které se nesly v duchu oslav 700let narození Karla IV., který je jmenovcem a patronem naší kulturní památky a navíc i kulatého výročí  660 let naší obce. Zdálo se nám logické tyto mimořádné události spojit, proto jsme na jaře roku 2015 svolali přípravnou schůzku s členy obce a spolků v katastru obce Záměl…. Tam jsme však neuspěli a o to přichystat program společně nebyl zájem … Příprava programu trvala necelé dva roky. V rámci projektu „Otce vlasti„ jsme se dostali na jedno z uznaných a registrovaných míst republiky. Čehož si nesmírně vážíme, že jako malé zrnko jsme byli součástí této veliké evropské události a s kulturní památkou se zároveň mohla prezentovat i obec Záměl. Záštitu nad Staročeskými dožínkami převzal  předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Jan Hamáček. Z osobní účasti se bohužel pro naléhavé povinnosti na poslední chvíli omluvil.

O spojení oslav 700 let od narození Karla IV. a naší kulturní památky se zajímali nejen režiséři pořadů na ČT, ale i rozhlasu. Obec Záměl i naše kulturní památka byla propagována na panelech putovní výstavy „Otec vlasti“.  Během léta Hostinec navštívilo mnoho turistů z různých míst vlasti.
Všechny naše programy letošního roku byly tematické, zaměřené právě k tomuto výročí.
Oslovili jsme Základní školy v Záměli, Potštejně i Doudlebách nad Orlicí a děti se pod vedením svých učitelů mohly prezentovat svými dílky.  Byly tu k vidění malby, výtvarná díla i dort se 7stovkou,  papírové i sádrové koruny panovníků, chronologie rodu Přemyslovců a Lucemburků, malované erby, atd.  Sám král Karel IV. propůjčil svoji osobnost a korunovační klenoty k focení. Stačilo, aby zájemci – převážně děti – propůjčily svůj obličej její výsosti a Karel IV. měl tak mnoho podob. Autorem nápadu i klenot je ředitel školy v Doudlebách pan Klapal.  Výstava byla doplněna i o zajímavé a cenné předměty ze soukromé sbírky milovnice Karla IV. z Liberce.
Velice zajímavou celorepublikovou putovní výstavu „Otec vlasti“ jsme měli zamluvenu již od února roku 2015.  Umístěna tu byla jak v květnu při Pochodu přes tři hrady, tak i na Obžínkách.
Dále jsme pro naši výstavu oslovili místní žijící umělce, kteří zapůjčili svoje umělecká díla.  Pan Jiří Skuček a paní Dita Kroupová se prezentovali krásnými obrazy.
Pan Němeček Miroslav obohatil prostory svými výtvory a chaloupkami ze špejlí.
Málo kdo ví, jaké báječné loutky umí vytvořit pan Doležal, řezbář z Halamek. Svojí prací oživil mnoho dřevěných „ polínek“ a vtiskl  jim uměleckou duši, která těšila a těší nejen dospělé i děti u nás, ale jak jsme se dozvěděli ví o jeho tvorbě i v Japonsku. O tom, že jde o člověka, který úžasně skromně prezentuje svoji práci a zálibu jsme se při jeho povídání mohli přesvědčit už mnohokrát.  Proto jsme byli tuze rádi, že nám loutky zapůjčil a sám si je nainstaloval.
Na celou výstavku dohlížel z rákosí vodník – dílo to pana Petra Jaroše. 
Všem zámělským výtvarníkům i dětem a učitelům ze Základních škol patří velké poděkování.
Na slavností odpoledne byl nachystán program a zábava pro děti, kdy si mohly navléknout historické kostýmy,  vyzkoušet pečetění, pokusit se třeba o vytvoření co největší bubliny, nechat si pomalovat obličej, nebo se vydat do ležení rytířů a zbrojnošů a vyzkoušet si jakže se dříve bojovalo. Školu šermu vedl spolek Legenda Aurea. Za odměnu si děti odnesly královskou korunu.


Pan Sedláček – principál potštejnských ochotníků - nám napsal divadelní aktovku podle pověsti Karel a Blanka u Potštejna z knihy "Ostruha krále Jana a jiné staré pověsti české" kterou napsal Josef Ehrenberger. Kniha vyšla v roce 1937.
Divadelní představení bylo pojato jako kultovní akt a tak role obsadili herci amatéři mající osobní vztah ke kulturní památce. Diváci tak mohli shlédnout podívanou, jak za zvuků dud asi tenkráte tančil markrabě Karel s místní selkou v Záměli.
Představení bylo premiérou a zároveň i derniérou  a i tím bylo jedinečné.
Další představení si pro náš program nachystal Floriteam - seniorky z TJ Sokol Doudleby nad Orlicí.  I jejich Noc na Karlštejně byla kouzelná.
Pro obdivovatele techniky vyjel na chvilku i obrněný transportér patřící obci, který v zimě pomáhá bořit ledy na Divoké Orlici a místní mu říkají ledoborec. Zajistilo SDH Záměl.
K poslechu odpoledne zahrála dechová hudba ze Sopotnice.
Večerní program patřil kapelám G-SPOT z Hradce Králové, Bratrstvo kočičí pracky z Letohradu, skupině Michaael z Lanškrouna. Pomyslnou tečkou za sobotním programem byla skupina Brillant Band z Rychnova nad Kněžnou.

Součástí oslav byla i nedělní slavnostní mše svatá v kostele Sv. Marka s vystaveným praporem obce Záměl. V kázání jsme vyslechli jak tento panovník svojí vládou, moudrostí, rozvahou a politickou kulturou vytvořil vzor pro další následovníky. Na závěr zaznělo přání, aby i místní politici se řídili etickým kodexem a dostalo se jim i něco moudrosti  Karla IV.

Přípravy na slavnosti byly náročné a program měl být ještě pestřejší, ale okolnosti i neuspění v dotačním programu nás bohužel donutili program hodně upravit, nasmlouvaný program z části zrušit a náklady na něj zkrátit.  Přesto věříme, že si každý kdo chtěl, svoje našel a můžeme Staročeské dožínky hodnotit jako oslavy Otce vlasti i obce Záměl za povedené a důstojně oslavené .  Zajisté k tomu přispělo i slunečné počasí a Vy návštěvníci!


Již teď víme, že se po naší desetileté činnosti a snaze v obci Záměl oživit kulturní dění na čas odmlčíme a příští rok budou naše aktivity značně omezené. Přispělo k tomu i to, že pokud chceme investovat do opravy kulturní památky, nemůžeme a není v našich silách dotovat ještě kulturní program. O ten by se měla postarat kulturní komise v obci Záměl, která na to má i finanční prostředky. Navíc, jako patrioti Záměle jsme byly přesvědčeni, že naší aktivitu budou podporovat hlavně obyvatelé naší krásné vesničky, ale ukazuje se, že jsme z větší části podporováni lidmi z okolí a turistů z celé vlasti….ne, že by nás to mrzelo spíš naopak, jsme rádi, že se o Záměli ví i za naším katastrem …
Na naše příznivce z řad záměláků jsem hrdí a vážíme si jich za psychickou i za finanční podporu, kterou nám projevují  -  ti nás snad pochopí v našem rozhodnutí…
"Nikdy neříkej nikdy" a třeba se naše řady členů spolku rozrostou nejen o členy, ale i nápady jak v naší myšlence a propagaci kulturní památky -  potažmo  obce  Záměle  - pokračovat…..

 

Děkujem všem učinkujícím, kapelám, hercům, pomocníkům i všem, kteří svojí pomocí i účastí přispěli ke zdárnému uskutečnění této akce. V neposlední řadě děkujeme i Vám návštěvníkům ..........

 

Dílničky pro šikovné ručičky
24.07.2016

Letošní dílničky pro šikovné ručičky byly opět pestré... jen nás zklamal malý zájem z řad veřejnosti a proto s touto akcí v dalším roce nepočítáme.

Floriánkova stezka
07.05.2016

Floriánkova stezka byla na kontrolním stanovišti v Záměli se startem z Potštejna.

Na startu Floriánkovy stezky se děti mohly seznámit s tím, jak se psalo v dobách dávno minulých ..inkoustem a brkem si tak mohly podepsat obdrženou mapku stezky. Cestou navštívily opravdu všechny tři hrady, sice papírové,  ale byly tam :). U stanoviště růžových stanů PINK REALITY si mohly zasoutěžit i kreslit a obdržely zde nafouklé balónky. U lávky s vodníkem na všechny účastníky pochodu čekal sám král Karel IV. s Arnoštěm z Pardubic, komorníkem a šaškem. Kdo chtěl mohl si v královské šatně zapůjčit dobový kostým a s králem se vyfotit. Další zastavení bylo u rytířské skupiny HONORATA z Letohradu. Jejich stanoviště bylo bohaté nejen na zbraně a výstroj. Dětem, ale i dospělým ochotně zapůjčili rekvizity, dobový oděv a  brnění. Každý si tak mohl zkusit, kolik třeba váží drátěná košile, ale osahat všechno další. Spolek HONORATA si přivezl i nespočet dobových her a tak o zábavu nebyla nouze. Na konci stezky si každé dítě mohlo zpečetit svojí mapku a vyplnit slosovatelnou anketu. Zpestřením na kontrole v Záměli byla dudácká skupina z Říčan, která v krojích zahrála písničky z Čech i Chodska, věřím, že někteří viděli dudy prvně a mohli si tak rozšířit své znalosti. Dvojčata Jakub a Maruška ochotně zodpovídala i dotazy a děti si na dudy pro štěstí mohly sahnout...

V Hostinci u Karla IV. byla pro den pochodu nainstalovaná výstava na téma Karel IV. u Potštýna. O exponáty se postaraly děti ze Základní školy Doudleby nad Orlicí pod vedením pana ředitele a také děti ze Základní školy Potštejn. Některá umělecká díla se zúčastní i soutěže vyhlášené k výročí 700 let od narození Karla IV. Výstavu  také podpořila vášnivá sběratelka a milovnice našeho otce vlasti z Liberce. Panely k výstavě byly zapůjčeny z projektu Otce vlasti z Prahy. Pro návštěvníky výstavy byl slavnostně naražen soudek z potštejnského pivovaru CLOCK..bylo tak obnoveno po stoosmi letech čepování potštejnského piva v naší kulturní památce. O občerstvení se postarali opět kati se svojí družinou. Všem, kteří na kontrole a stezce pomáhali děkujeme .... I díky krásnému počasí s letní teplotou byl tak překonán rekord v návštěvnosti pochodu - celkem na všech trasách bylo registrováno 10345 turistů a cyklistů

 • Sopotnice     4 111
 • Potštejn      4 925
 • Žampach      1 309 

Děkujeme všem za účast a doufáme, že jste si tuto sobotu pěkně užili a příště přijdete zase.

Putování ke studánkám
01.05.2016

V máji studánky tu svátek mají......Letos po třinácté.

Prvního května jsme se opět sešli pod Vorařskou lípou a společně s poutníky prošli nenáročnou trasu.

Vodník Floriánek byl naším průvodcem a postupně nás seznamoval s místy našeho putování.

U studánky v lese studánku odemkl pan starosta a pramen byl požehnán panem farářem.

O kulturní program se letos postaral Jára se Soňa hrou na kytaru a zpěvem.

Vodník Floriánek s Adélkou rozléval "živou vodu" a rozdávali se chutné koláčky. Děti dostaly časopis a všichni poutníci pamětní pohlednici s razítkem.

Naším dalším zastavením byl rybníček u pana Bubna. Zde vodník z Rusalky povídal o tom, kterak se zde před mnoha lety zastavil sám Jára Cimrman. Poté za hudebního doprovodu zazpívala Rusalka s vodníkem  známé árie... Všichni přítomní ani nedutali a plně nasávali krásný a nezapomenutelný zážitek.

Na Spáleném mostě v Potštejně nás uvítali zástupci Okrašlovacího spolku. Krásnou vyhlídku na hrad Potštejn  jsme si vychutnali za slunečního a jasného  počasí. Po malém občerstvení další živé vody a lízátek jsme se vydali k poslední studánce Mance v Záměli. Zde byly poutníkům rozdány koláčky a naše putování bylo ukončeno....

Při přípravě  letošního ročníku, jsme měli smíšené pocity.  Každý rok jsme měli dostatek dětí, kteří měli zájem o účast a zajištění "místní chasy". Letos to bylo o jedinci a tak jsme byli rádi, že se nám podařilo alespoň zajistit drůžičku, která nesla na podušce klíč... letos tedy chasa chyběla, o čištění studánek jsme si tak mohli alespoň povídat ale už jsme je neviděli... a i zpěvu u studánky bylo méně.... pohrávali jsme si i s myšlenkou, že se studánky konají letos naposledy...

Ale zájem ze strany Vás poutníků, kteří jste putování podnikli s námi, nás moc potěšil a zřejmně dodal i sílu a odhodlání pořádat studánky i další rok....

V neposlední řadě patří VELIKÉ poděkování Terezce za upečení výborných koláčků, vodníkoj Floriánkoj a jeho Adélce, vodníčkovi a drůžičce za účast v kostýmech, pánům farářům za svatá slova, rodině Bubnové za umožnění vstupu na soukromý pozemek u rybníčku a zajištění elektřiny, Katce Kubínové a Zdeňku Svědíkovi za dechberoucí zpěvy u rybníčku a ozvučení, Járovi a Soňičce za zpěvy při kytaře, Okrašlovacímu spolku za program na Spáleném mostě, hasičům za doprovod a zajištění občerstvení na hřišti. A i Vám poutníkům, kteří jste s námi prožili krásné odpoledne..... a věřím, že s vaší podporou jedeme dál a za rok na viděnou :)

Velikonoce u Karla IV.
12.03.2016

Dne 12.a13. března se v Hostinci u Karla IV. konala výstava na téma velikonoce.

Tvořivé ruce krajkářek, perníkářky, drátenice, bylinkářky, dětí z ORIONu a dalších byly pro mnohé inspirací na velikonoční výzdobu.  Návštěvníci se u nás mimo jiné mohli seznámit i s tradicí dívčí koledy a třeba také s velikou řehtačkou na trakaři...

Sobotní program musel být kvůli nepříznivému počasí upraven a byl zrušen Králičí hop. Moc se omlouváme všem, kteří se na um hopáků a chlupáčků těšili. Budeme doufat, že nám počasí příští rok dovolí tento program uskutečnit.  V tomto sychravém pačasí to v hostinci  vonělo  čestvě napečenými jidáši a ohřátou medovinou. O výzdobu se postarala paní Pleslová. Moc děkujeme všem, kteří se na přípravách a výstavě podíleli. Také  děkujeme  Vám návštěvníkům.

Tříkrálová sbírka 2016
09.01.2016

 

Dne 9.ledna 2016 se v obci Záměl uskutečnila Tříkrálová sbírka. Chodily čtyři skupinky od 9 do 14 hodin. 

Vybráno rekordních 19 013,- .

DĚKUJEME  Všem za Vaší štědrost, všem kteří jste do kasiček přispěli a skupinky tříkrálů obradovali skadkostmi a ovocem.

Také děkujeme za malé občerstvení na cestě i dobrý oběd :)

 

Přehled historie sbírek v Záměli:

 

rok  počet skupinek vybraná částka
 2005   2      11 837,50 
 2006  2  12 146,-
 2007  3  13 830,-
 2008  3  14 031,-
 2009  3  16 329,-
 2010  2  15 542,-
 2011  2  16 121,-
 2012  3  16 952,-
 2013  2

 16 747,-

 2014              3                   16 899,-     
2015             4  17 782,-
2016             4  19 013,-
     
     

 

Letošní sbírkou jste  podpořili:

Farní charita Rychnov nad Kněžnou

 • Stacionář sv. Františka - podpora aktivit 
 • Pomoc lidem v nouzi - pomoc konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu, kteří žijí dlouhodobě na hranici chudoby
 • Pomoc do Indie - rozvoj humanitárních projektů*
 • Vybavení chráněné dílny v Neratově - Bartošovicích v O.h.

* Humanitární projekty v Indii (realizuje Diecézní charita Hradec Králové) 

 • Kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež (oblast Bangalore - Karnataka)
 • Dětské večerní vzdělávání (oblast Bangalore - Karnataka)
 • Provoz a údržba školního autobusu v Mansapuru (oblast Belgaum - Karnataka)
 • Výstavba školy v Mansapuru (oblast Belgaum - Karnataka)

 

Došková střecha
12.12.2015

V roce 2015 byla dokončena poslední etapa obnovy doškové střech na objektu Hostince u Karla IV.

 

Obnova tohoto objektu byla prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého

Ministerstvem kultury v rámci Havarijního programu

 

a realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Brigáda - střecha Hostince u Karla IV.
11.10.2015

obnova doškové střechy poslední část

Dílničky pro šikovné ručičky
09.08.2015